Ogarnij Going To

Witaj w kolejnym wpisie. Na poziomie podstawowym ogarniania angielskich czasów nie możemy pominąć konstrukcji going to. Nie jest on czasem samym w sobie, ale jest niezwykle przydatna. Zapraszam cię do zapoznania się z going to i włączenia go do twojego repertuaru.

Co to w takim razie jest to going to? Trochę wygląda, jak czasy continuous, ale nie ma znimi nic wspólnego. Wyobraź sobie, że chesz opowiedzieć znajomym o swoich zamiarach. Być może zamierzasz zmienić pracę w ciągu najbliższego roku lub może nauczyć się hiszpańskiego, to znaczy, że podjęłaś taką decyzję i że jest to twoją intencją. Właśnie wtedy powinnaś użyć going to. I’m going to change my job within a year. I’m going to learn Spanish -zamierzam zmienić pracę w ciągu roku i zamierzam nauczyć się hiszpańskiego).


Going to ma jeszcze jedno znaczenie, które nie ma nic wspólnego z twoimi zamiarami. Możemy go użyć, kiedy widzimy/wnioskujemy/wiemy, że coś się wydarzy. Załóżmy, że widzisz na drodze samochód, który w niekontrolowany sposób jedzie slalomem z jednego pasa na drugi i chcesz powidziedzieć, że się rozbije. Albo jesteś umówiona na spotkanie na 16. Spoglądasz na zegarek i widzisz, że jest 3:55 a zanim dojedziesz i zaparkujesz minie kolejne 15 minut i mówisz do siebie ‘Spóźnię się.’ W takich wypadkach również powinnaś skorzystać z going to. It’s going to crash (o samochodzie) i I’m going to be late (kiedy się spóźniasz).


To rozgryźmy teraz, jak going to prezentuje się w różnych zdaniach i dlaczego może się mylić z present continuous.

Jak już pewnie zauważyłaś pierwszym elementem składowym konstrukcji going to jest czasownik to be. Jest to jeden z powodów dla których konstrukcja ta jest często mylona z czasami continuous. Drugim powodem jest fakt, że w samym słowie going jest końcówka -ing. Aby poprawnie używać tej konstrukcji musisz przypomnieć sobie zasady rządzące czasownikiem być, ponieważ going to się im podporządkowuje.


Zdania twierdzące


Zdania twierdzące powstają poprzez odmienienie czasownika być przez osoby. Za odmienioną formą być stoi właśnie going to, a zanim czasownik właściwy. Zdania twierdzące korzystają zatem z poniższego wzoru.


TO BE + GOING TO + VERB

Zdania przeczące


Podobnie jak w przypadku samego czasownika to be, przeczenia powstają poprzez dodanie not zaraz po to be.

! Pamiętaj, że język mówiony ma tendecję do skracania i zamiast form pełnych, np. IS NOT preferuje formy skrócone ISN’T.


Zdania pytające


Tutaj ponowinie warto sięgnąć pamięcią do swojej wiedzy o angielskim być. Czy domyślasz się dlaczego? Tak, zgadłaś. Tworzenie pytań w konstrukcji going to odbywa się na takich samych zasadach, co w przypadku czasownika to be.

  • Pytania zamknięte tworzymy na zasadzie inwersji – zamiany kolejnością osoby podmiotu i orzeczenia (osoby i czasownika być).

You are a student going to study – zdanie twierdzące

Are you going to study? – pytanie ‘Czy zamierzasz studiować?’ Yes, I am. / No, I’m not.

  • Pytania otwarte – podobnie jak w przypadku innych czasowników powstają one poprzez dodanie słówka pytajączego przed formą czasownika być.

What are you going to study? I’m going to study economics.


To już wszystko, co powinnaś wiedzieć na tym etapie odnośnie konstrukcji going to. Po tym opisie widzisz już, że nie jest ona taka straszna i że informacje, które zdobyłaś wcześniej są użyteczne w zwiększaniu twojej znajomości angielskiego. Going to już opanowane, zatem idź w świat i używaj. Powodenia!0 comments

Recent Posts

See All