Ogarnij Czas Present Simple

Witaj w kolejnym wpisie. Cieszę się, że ze mną jesteś. Dzisiaj na wokandę bierzemy Present Simple – najprostszy czas teraźniejszy. Jest to najprostszy czas nie tylko ze względu na nazwę (simple = prosty), ale również ze względu na formę, która w porównaniu np. z innymi angielskimi czasami ma stosunkowo mało dewiacji. Mimo, że nazywamy go czasem prostym, wcale nie umniejsza mu to w efektywności i częstotliwości występowania. Przeciwnie, jest to jeden z najczęściej używanych czasów, a na poziomie podstawowym i niższym średniozaawansowanym ratuje nasze cztery litery i pozwala się komunikować nawet jeśli nie ogarniamy zbyt dobrze innych form czasowych. Jeżeli uczyłaś/-łeś się wcześniej angielskiego to zaraz po czasowniku to be (być) na pewno wprowadzono Present Simple.

Aby zrozumieć jakikolwiek czas, musimy zrozumieć jego znaczenie i formę. Zacznijmny zatem od tego, dlaczego Present Simple jest taki użyteczny.

  • Wyobraź sobie, że spotykasz się ze znajomymi (zakładamy, że jest to rzecywistość przed lub popandemiczna i takie rzeczy są dozwolone 😊) i koleżanka pyta, jak żyjesz. U ciebie w sumie po staremu. Chodzisz do pracy, zajmujesz się dziećmi, ogarniasz dom, ćwiczysz, jak Ci się przypomni i znajdziesz czas, itp. Właśnie tego typu zdania, które opisują naszą codzienność i rutynowo, czy też regularnie wykonywane czynności, są wyrażane w Present Simple. I go to work every day. I look after my children. I take care of the house. I exercise when I remember or have time to do it.

Ważne!! Regularność nie oznacza powtarzalności każdego dnia. Jeśli robisz coś raz na tydzień, trzy razy w miesiącu, co kwartał, dwa razy w roku, czy raz na dwa lata, to również powinnaś skorzystać z tego czasy by o tym opowiedzieć.

I clean on Saturday. I visit my mother three times a month. I pay my gas bill every quarter. I go to the dentist twice a year. I have a skiing holiday every two years.

  • Wyobraź sobie teraz, że wyjaśniasz dziecku uniwersalne prawdy, czy też fakty, takie jak ‘Psy szczekają,’, ‘Muzeum otwiera się o 9.’, ‘Pielęgniarki opekują się chorymi w szpitalu’ czy ‘Woda wrze w 100°C.’ W takim wypadku również powinnaś użyć Present Simple. Dogs bark. The museum opens at 9. Nurses look after patients in hospitals. Water boils at 100°C.

  • W języku angielskim istnieje grupa czasowników, których zazwyczaj nie używamy w czasach ciągłych (continuous). Do grona tych czasowników zaliczamy czasowniki preferencji (love, hate, like, dislike, etc.), czasowniki wyrażające opinie, czy przekonania (think – w znaczeniu uważam, believe, etc.), a także czasowniki, które wykonują czynność, którą opisują (insist – nalegać, promise – obiecać/-ywać, suggest – sugerować, etc.). Dlatego właśnie jeżeli chcesz powiedzieć ‘Uwielbiam konie.’, ‘Nienawidzę sprzątać.’, ‘Uważam, że Donald Trump jest głupi.’, czy ‘Obiecuję, że się nie spóźnię.’ ponownie musisz skorzystać z czasu Present Simple. I love horses. I hate cleaning. I think Donald Trump is stupid. I promise I won’t be late.

  • Ostatnie znaczenie, o którym chcę jeszcze wspomnieć, to kiedy wykorzystujemy Present Simple do przyszłości. Say what? Jest to być może zaskakujące i myślisz sobie teraz, że jak to tak czas teraźniejszy do przyszłości. Otóż tak właśnie jest. Co więcej pokrywa się to idealnie z językiem polskim! Wyobraź sobie, że umawiasz się z kimś do kina i chcesz powiedzieć, że ‘Film zaczyna się o 20:00’ używasz tutaj czasu teraźniejszego (teraz się zaczyna), mimo że nie ma jeszcze godziny 20. W angielskim jest dokładnie tak samo. Jeżeli coś odbywa się według ustalonego programu godzinowego (program telewizyjny, rozkład jazdy, plan zajęć), to w takich wypadkach również używamy Present Simple. Stąd ‘The film starts at 8.’


No dobrze, wiemy już, kiedy używać Present Simple, ale jak ten czas wygląda? Podsumowanie znajdziesz poniżej.

W angielskim koniugacja (odmiana czasownika przez osoby) jest zredukowana. Niejednokrotnie wszystkie osoby wyglądają tak samo, dlatego tak ważne jest używanie zaimka osobowego (ja, ty, etc.), żeby Twój rozmówca wiedział, o kim mowa. W czasie Present Simple wszystkie osoby, oprócz 3. osoby liczby pojedynczej wyglądają tak samo. He/she/it zostały w tabeli wyróżnione kolorem, aby podkreślić różnice.


Formy twierdzące czasowników


Ogólna zasada polega na tym, że czasowniki w 3. osobie liczby pojedynczej otrzymują końcówkę -s. Końcówka może również czasem przybierać formę -es lub -ies. Zasady pisowni znajdziesz poniżej.

! Angielski jest specyficzny pod tym względem, że oprócz czasowników głównych, które niosą znaczenie, korzysta z czasowników pomcniczych. W czasie Present Simple mamy dwa czasowniki pomocnicze, które są używane do tworzenia form przeczących i pytań.

> Czasownik pomoczniczy DO łączy się z osobami I/you/we/they.

> Czasownik pomocniczy DOES łączy się z he/she/it.

Formy przeczące czasowników


Przeczenia powstają poprzez dodanie partykuły NOT do czasownika pomocniczego do or does, w zależnośći o której osobie mówimy:

DO + NOT = DON’T + czasownik

DOES + NOT = DOESN’T + czasownik


Stąd mamy:

I/you/we/they DON’T COOK, ale

He/she/it DOESN’T COOK.


Ważne!! Zauważ, że w przeczeniach czasownik główny nie posiada końcówki -s w trzeciej osobie. Ta literka sprytnie ukryła się w czasowniku DOES i nie ma potrzeby jej duplikować.


Tworzenie pytań


Czasowniki pomocnicze odgrywają kluczową rolę w tworzeniu pytań. Osoby, z którymi się łączą pozostają bez zmian. DO jest potrzebne do zadawania pytań o I/you/we/they a DOES do pytań o he/she/it.


  • Pytania zamknięte (takie, na które można odpowiedzieć jedynie ‘tak’ lub ‘nie’.)

DO you cook? Yes, I DO. / No, I DON’T.

DOES he cook? Yes, he DOES. / No, he DOESN’T.


! Zauważ kolejność wyrazów w pytaniu: czasownik pomocniczy + ososba + czasownik główny.


! Do odpowiedzi na pytania zamknięte ponownie używamy czasowników pomocniczych i ich form twierdzących lub przeczących. W odpowiedziach negatynych używamy skróconej formy czasownika pomocniczego – DON’T i DOESN’T nie DO NOT i DOES NOT.


  • Pytania otwarte (takie, które dają rozmówcy dowolność w odpowiedzi.0

What DO you cook on Sunday? I don’t cook on Sundays.

What DOES he cook on Sunday? He cooks shepherd’s pie.


! Zauważ kolejność wyrazów w pytaniach: słówko pytające + czasownik pomocniczy + ososba + czasownik główny.


! Przy udzielaniu odpowiedzi na te pytania stosujemy zasady tworzenia zdań twierdzących i pytających. (patrz wyżej)


INFORMACJE DODATKOWE


Zasady pisowni 3 os. liczby pojedynczej. Kiedy -es, kiedy – ies, a kiedy samo -s?

  • Czasowniki zakończone na -sh, -ch, -x, -ss otrzymują -es w 3 osobie.

  • W czasownikach zakończonych na kombinację spółgłoska + y, w 3 os. liczby pojednyńczej -y wypada i zostaje zastąpione -ies.

study + s = studies


  • 3 osoba dla czasowników HAVE, DO i GO została podana powyżej (patrz formy twierdzące).


  • Pozostałe czasowniki przyjmują samo -s.


Czasownik TO BE


Czasownik TO BE (być) również ma formę czasu Present Simple. Rządzi się on jednak swoimi osobnymi prawami. Zasady opisane powyżej odnoszą się do wszystkich czasowników oprócz TO BE.
0 comments

Recent Posts

See All