Ogarnij czas Past Simple

Witaj ponownie. Cieszę się, że jesteś, bo właśnie zaczynamy przygodę z czasem przeszłym. I jak to zwykle bywa, zaczynamy ją od najczęściej spotykanego czasu – Past Simple. Jeżeli zastanawiałaś/-łeś się, jak opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości, to dzisiaj, mam nadzieję, znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. Zapraszam do dalszego czytania.

Jak już pewnie zauważyłaś/-łeś, czas Past Simple ma podobną nazwę do pierwszego czasu teraźniejszego, którym się zajęliśmy. Słówko ‘past’ (przeszłość) determinuje aspekt czasowy, do którego się odnosimy używając tego czasu, ale w porównaniu do czasu Present Simple, czas przeszły jest jeszcze prostszy, o czym za chwilę się przekonasz. Ale jak zwykle, zanim przejdziemy do formy, zapoznajmy się z użyciem.


Wyobraź sobie, że wracasz po weekendzie do pracy i koledzy pytają co w ten weekend robiłaś/-łeś. Załóżmy, że w sobotę spotkałaś/-łeś się ze znajomymi i byłaś/-łeś na imprezie, a w niedzielę odwiedziłaś rodziców. Aby opowiedzieć o tych wydarzeniach musisz skorzystać z czasy Past Simple.


I met my friends on Saturday afternoon and in the evening I went to a party. I visited my parents on Sunday.


Rozważmy teraz, dlaczego ten czas jest nam tu potrzeby. Po pierwsze, weekend mamy już za sobą (przeszłość). Po drugie, wiemy kiedy dokładnie wydarzenia miały miejsce (w weekend – sobotę i niedzielę). Po trzecie, wydarzenia te już się zakończyły. Jest poniedziałek – jesteś w pracy, a nie na imprezie z przyjaciółmi czy u rodziców. Właśnie te trzy punkty stanowią wytyczne do użycia czasu Past Simple.


Powyżej opisany scenariusz opowiada o jednorazowych czynnościach w trakcie weekendu, ale czasu Past Simple możemy również użyć, kiedy coś wydarzyło się wielokrotnie w przeszłości. Wróć pamięcią do czasów szkolnych. Jeżeli musiałaś/-łeś chodzić do szkoły na piechotę, czy jeździć autobusem. Aby to wyrazić, równiesz użyjesz czasu Past Simple.


When I was young, I walked to school every day/ I took a bus to school every day.


Podobnie będzie w przypadku rzeczy, które były prawdziwe przez jakiś czas w przeszłości. Jeżeli, np. pracowałaś/-łeś przez 5 lat jako mechanik, ponownie musisz skorzystać z czasu Past Simple.


I worked as a car mechanic for five years.


Wiemy, kiedy używać, to teraz przyjrzyjmy się jak ten czas przeszły wygląda.


Formy twierdzące czasowników


Zacznijmy od tego jak w Past Simple wyglądają zdania twierdzące. To chyba największa trudność w opanowaniu tego czasu, ponieważ wymaga umiejętności rozpoznania, które czasowniki są regularne, a które nieregularne, co często wiąże się z nauką na pamięć. Kiedy jednak już się to opanuje, wszystko idzie z górki.


  • Czasowniki regularne

Reguła, o której przeczytasz za chwilę, odnosi się prawdopodobnie do min. 95% czasowników w angielskim. Warto ją zatem zapamiętać, bo na pewno okaże się pomocna.


Spójrzmy na dwa czasowniki: look i live. Oba są czasownikami regularnymi i doskonale zobrazują tworzenie czasu przeszłego. Nadrzędną regułą w tworzeniu form twierdzących jest końcówka czasu przeszłego -ed, którą dodajemy do czasownika:


look + ed = looked


W przypadku czasowników regularnych zakończonych na samogłoskę -e, wystarczy dodać samo -d:


live + d = lived


Oba czasowniki mają taką samą końcówkę (widzimy -ed), ale w przypadku czasownika live, -e jest obecne w formie podstawowej tego sego słowa, dlatego nie podwajamy tej litery i dodajemy samo -d.


  • Czasowniki nieregularne

Jak sama nazwa wskazuje, nie ma na nie reguły i dlatego musimy się ich nauczyć pamięć. Czasowniki nieregularne są podawane w 3 formach. Dla czasu Past Simple będzie Cię interesować forma środkowa, zwana Past Simple.

A teraz najważniejsza i najlepsze informacja. Kiedy już będziesz pewna/pewien jak wygląda forma Past Simple dla danego czasownika, będziesz jej mogła/mógł użyć w każdej osobie. Spójrz na tabelę poniżej.

! Ważne: Przy budowaniu zdań twierdzących pamiętaj o tym, aby zawsze podać osobę, o której mówisz. Z racji tego, że czasownik w czasie Past Simple wygląda jednakowo dla wszystkich, twojemu rozmówcy może być ciężko zrozumieć, o kim mowa, jeśli o tym zapomnisz.


Formy przeczące czasowników


Podobnie jak inne czasy Past Simple również korzysta z czasownika posiłkowego. Nie musisz jednak pamiętać o rozróżnieniu na osoby, jak to było w czasie Present Simple czy Present Continuous, bo tutaj dla wszystkich czasownikiem pomocniczym jest DID. Tworzenie przeczeń odbywa się poprzez dodanie partykuły NOT i stąd struktura zdania przeczącego prezentuje się następująco:


DID + NOT + CZASOWNIK = DIDN’T + CZASOWNIK

Zdanie przeczące, bez względu na osobę, będzie wyglądać tak:


Osoba + DIDN’T + CZASOWNIK


I didn’t live here 10 years ago.

They didn’t live here 10 years ago.

She didn’t do it.

We didn’t do it.

Ważne!! Zauważ, że po DIDN’T czasownik wrócił do swojej podstawowej formy. I didn’t live hereNOT I didn’t lived here.


Tworzenie pytań


Aby utworzyć pytanie w czasie Past Simple, ponownie musimy się uśmiechnąć w stronę czasownika posiłkowego DID. Zasady tworzenia pytań są takie same, jak w przypadku innych czasów.


  • Pytania zamknięte

DID you live here 10 years ago? Yes, I DID. / No, I DIDN’T.

DID they do their homework? Yes, they DID. / No, they DIDN’T.


  • Pytania otwarte

Where DID you live 10 years ago? I lived in Warsaw.

Why DIDN’T they do their homework? They didn’t have time.

! Zauważ, że kolejność wyrazów w pytaniach jest dokładnie taka sama, jak w przypadku czasu Present Simple czy Continous.


! Ponownie po czasowniku pomociniczym DID czasownik główny występuje w formie podstawowej, tak jak w przeczeniach.

! Przy udzielaniu odpowiedzi na te pytania stosujemy zasady tworzenia zdań twierdzących i pytających. (patrz wyżej)


INFORMACJE DODATKOWE


Zasady pisowni form przeszłych czasowników regularnych

  • Czasowniki zakończone na -e zostały omówione powyżej. Pamiętaj, że dodajemy do nich samo -d.


  • W czasownikach zakończonych na kombinację spółgłoska + y, w czasie przeszłym -y wypada i zostaje zastąpione -ied.


study + ed = studied

fancy + ed = fancied


  • Podwajanie ostatniej spółgłoski.

Podwajanie ostatniej spółgłoski zależy od tego, na jaką kombinację liter zakończony jest czasownik regularny i gdzie pada akcent w wyrazie. Nadrzędna zasada jest taka, że czasownik musi się kończyć na samogłoskę i spółgłoskę i że sylaba musi być akcentowana.


stop + ed = stopped prefer + ed = preferred

  • Pozostałe czasowniki przyjmują samo -ed, chyba że są czasownikami nieregularnymi.


Czasownik TO BE


Czasownik TO BE (być) również ma formę czasu Past Simple. Rządzi się on jednak swoimi osobnymi prawami. Zasady opisane powyżej odnoszą się do wszystkich czasowników oprócz TO BE. O czasowniku TO BE możesz przeczytać tutaj.


Od teraz możesz smiało opowiadać o wydarzeniach z przeszłośći. Podbijaj świat. Powodzenia! :-)


0 comments

Recent Posts

See All