Ogarnij Czas Past Continuous

Witaj ponownie! Po ostatnim wpisie poświęconym pierwszemu z czasów przeszłych – Past Simple musimy sobie koniecznie powiedzieć o jego koledze - czasie Past Continuous. Czy ta nazwa kojarzy Ci się z innym czasem, który omówiliśmy wcześniej? Jeśli tak, to świetnie, bo tak naprawdę ten czas jest odpowiednikiem czasu Present Continuous w przeszłości i ma z nim ogromnie dużo wspólnego. Także, jeśli już ogarnęłaś czas Present Continuous, ten czas będzie przysłowiową bułką z masłem. Zapraszam do czytania.


Pod ryzykiem brzmienia jak zdarta płyta, powtórzę swoją mantrę, że aby nauczyć się czasów, trzeba opanować dwa elementy, a mianowicie użycie i formę. Zawsze zaczynamy od użycia, aby było Ci łatwiej wyobrazić sobie sytuacje, w których powinnaś dany czas zastosować. Nie inaczej będzie i dzisiaj. Gotowa na przygodę z Past Continous? No to zaczynamy.


Ciężko wytłumaczyć znaczenie czasu Past Continuous bez porównywania go do czasu Present Continuous. Na pewno pamiętasz, że czasu teraźniejszego używamy w pierwszej kolejności do opisywania czynności dziejących się w momencie mówienia. A teraz wyobraź sobie, co robiłaś wczoraj o 18:00. Może wracałaś z pracy do domu? Może robiłaś zakupy? Może oglądałaś film? Aby o tym opowiedzieć, musimy użyć Past Continous. I was coming home. I was shopping. I was watching a film at 6pm yesterday.Czas Past Continuous pokazuje nam czynności, które trwały w danym momencie w przeszłości. Czy wiemy, o której zaczęłaś swój powrót do domu lub o której do niego dotarłaś? Nie. Czy wiemy, o której zaczęłaś i skończyłaś oglądać film? Nie. Jedyna informacja, którą dostajemy poprzez użycie czasu Past Continuous jest taka, że wczoraj o 18 byłaś w trakcie wracania do domu, robienia zakupów, czy oglądania filmów. I w sumie jest to jedyne użycie czasu Past Continuous przydające się na pierwszym etapie ogarniania angielskich czasów. I w przeciwieństwie do czasów teraźniejszych nie ma tutaj odstępstw i ten czas przeszły ma tylko znaczenie dotyczące przeszłości. Czy to nie wspaniała wiadomość? 😊


! Poprzez swą specifikę czas Past Continuous jest często używany jako tło dla czasu Past Simple. Kontrastowe zestawienie tych czasów znajdziesz w jednym z kolejnych wpisów.


Było już użycie, to teraz czas na formę. Podobnie jak czas Present Continuous, czas Past Continuous korzysta z czasownika to be, tyle, że w formie przezłej, dlatego znajomość odmiany angielskiego być jest konieczna do stowrzenia poprawnej formy Past Continuous. Czasownik to be możesz odświeżyć sobie czytając ten wpis.


TO BE + VERB+INGZdania twierdzące

Czasownikiem pomoczniczym w Past Continuous jest to be i pojawia się ono w każdym typie zdania. To be do znaczenia wnosi informację, że zdanie jest w czasie przeszłym i musi być w czasie przeszłym odmienione, aby dostarczyć informacji, że jest to właśnie czas Past Contiunous.

Konstrukcja zdania twierdzego wygląda zatem tak:


Osoba + TO BE (odmienione dla tej osoby) + CZASOWNIK + ING (patrz tabela powyżej)

I was watching TV.

They were studying for her test.


Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing są takie same jak w przypadku czasu Present Continuous i znajdziesz je w tym wpisie.


Zdania przeczące

Przeczenia powstają poprzez dodanie partykuły NOT do czasownika to be.

Zdania przeczące wyglądają zatem tak:


Osoba + TO BE + NOT + CZASOWNIK + ING

I wasn’t watching TV.

They weren’t studying for her test.


! Pamiętaj o tym, że w języku mówionym stosujemy formy skrócone, czyli wasn’t i weren’t.


Pytania


  • Pytania zamknięte ponownie tworzymy poprzez inwersję.

Was I watching TV? Yes, I WAS. / No, I WASN’T.

Were they studying for the test? Yes, they WERE. / No, they WEREN’T.


! Kolejność wyrazów w pytaniu jest taka sama jak w przypadku każdego innego czasu: czasownik pomocniczy + osoba + czasownik główny.


! Do odpowiedzi na pytania zamknięte ponownie używamy czasownika pomocniczego (to be) i jego form twierdzących lub przeczących. W odpowiedziach negatynych używamy formy skróconej – np. WASN’T zamiast IS NOT.


  • Pytania otwarte.

What were you watching? I was watching a movie.

What were they doing? They were studying for the test tomorrow.


! Zauważ kolejność wyrazów w pytaniach: słówko pytające + czasownik pomocniczy + ososba + czasownik główny.

! Przy udzielaniu odpowiedzi na te pytania stosujemy zasady tworzenia zdań twierdzących i pytających. (patrz wyżej)


No it to by było na tyle. Bułka z masłem, tak jak obiecałam. Mam nadzieję, że powyższy wpis ułatwi Ci zapamiętanie specyfiki czasu Past Continuous. Wracaj do niego tak często, jak tego potrzebujesz. Powodzenia w Twoich angielskich wojażach czasowych i do zobaczenia w następnym wpisie 😊

0 comments

Recent Posts

See All