Dlaczego 'to be' jest takie dziwne?

Witaj ponownie na moim blogu. Dzisiaj zajmiemy się odpowiedzią na pytania dotyczące angielskiego ‘być’ (to be). Jeżeli jeszcze nia miałaś/-łeś okazji zetknąć się z tym czasownikiem, to dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. Jeżeli natomiast przsparza Ci on dużo problemów mimo nauki, będziesz w stanie go zrozumieć. Zapraszam do czytania 😊

Na początek zajmijmy się odmianą to be przez osoby. Wyjątkowość tego czasownika polega na tym, że jest on najczęściej spotykanym czasownikiem w angielskim. Jest on również jedynym, który w czasie teraźniejszym rozróżnia pomiędzy pierwszą, drugą, a trzecią osobą liczby pojedynczej. Jednak wyjątkowość tego czasownika na tym się nie kończy. Dodatkowo jest on jedynym, który rozróżnia pomiędzy formami liczby pojedynczej i mnogiej w czasie przeszłym, i również jako jedyny pozwala na zaakceptowanie formy were dla każdej osoby w drugim trybie warunkowym. Poniżej znajdziesz formy czasownika to be w czasie teraźniejszym i przeszłym.


Czas teraźniejszy Present Simple

Czas przeszły Past Simple

Zdania twierdzące


Jeśli chodzi o zdania twierdzące to be jest podobny do pozostałych czasowników. Przyjmuje pozycję w zdania po osobie i o ile pamiętasz dormy dla poszczególnych osów, nie powinnaś/powinieneś mieć problemów z budowaniem stwierdzeń z tym czasownikiem.


! Ważne: formy twierdzące są podstawą do zrozumienia i poprawnego używania angielskiego być, zarówno w przeczeniach, jak i pytaniach, także postaraj się ich nauczyć poprwnie.


Zdania przeczące


Tutaj angielskie być pokazuje nam swoją wyjątkowość po raz kolejny. Może pamiętasz z poprzedniego wpisu, że do tworzenia przeczeń i pytań w czasie Present Simple używaliśmy czaswoników pomocniczych. Forma pomocnicza zależała od osoby. W przypadku to be nie korzystamy z czasownika pomocniczego. Formy przeczące tworzymy poprzez dodanie not do from twierdzących:


I am + not = I’m not

You are + not = you aren’t

He is + not = he isn’t


! Ważne: zapamiętaj formy skrócone, które przeważają w języku mówionym.


Pytania


Podobnie jak w przypadku przeczeń nie było potrzeby do użycia czasownika pomocniczego, tak i w przypadku pytań nie musimy go stosować. Ponownie używamy tylko form angielskiego być i osób.


  • Pytania zamknięte tworzymy na zasadzie inwersji – zamiany kolejnością osoby podmiotu i orzeczenia (osoby i czasownika być).

You are a student – zdanie twierdzące

Are you a student? – pytanie ‘Czy jesteś studentem?’ Yes, I am. / No, I’m not.


  • Pytania otwarte – podobnie jak w przypadku innych czasowników powstają one poprzez dodanie słówka pytajączego przed formą czasownika być.

What is your job? I am a teacher.


! Ważne: w pytaniach to be zawsze stoi przed osobą.


Wiemy już co i z czym się je, ale nadal nie znamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego to be jest takie dziwne. Otóż dzieje się tak za sprawą tego, co w gramatyce określamy mianem supletywizmu. Supletywizm oznacza, że formy danego wyrazu wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego, bo są do siebie tak niepodobne, jak np. człowiek – ludzie. Jeśli chodzi o czasownik być, zanim przeklniesz angielską odmianę, pomyśl o tym, że w polskim jest dokładnie tak samo, bo co ma ze sobą wspólnego jestem i być? Także nie trać już energii na złorzeczenie Anglikom, tylko skup się na ogarnięciu tej najbardziej rozbudowanej, a jednak i tak stosunkowo prostej odmiany czasownika. Powodzenia :-)


INFROMACJE DODATKOWE


Zasady podane powyżej dotyczą również używania czasownika to be w czasie przeszłym, z tą różnicą, że zamiast form teraźniejszych używa się was/were dokładnie w taki sam sposób, jak am/are/is.

0 comments

Recent Posts

See All